www.rybnikcernahora.cz

Ceník povolenek v rybářském revíru Oborský rybník

Ceny povolenek

Chyť a pusť denní povolenka 300,- Kč
Jednodenní povolenka s rybou - DIRKY 300,- Kč
Noční rybolov 300,- / 150,- Kč
Sezónní povolenka chyť a pusť 3.500,- Kč

Při delším pobytu na revíru platí stejné ceny. A je potřeba každý den zakoupit novou povolenku do 8 hodin.

Možnost rybolovu - provozní doba

období provozní doba
listopad, prosinec, leden, únor 8 - 16 hodin
březen, duben, říjen 7 - 20 hodin
květen, červen, červenec, srpen, září 5 - 23 hodin
Toto omezení se nevztahuje na držitele povolenky s možností nočního rybolovu.

Chyť a pusť denní povolenka
Možnost denního rybolovu dle provozní doby určené pro jednotlivé měsíce bez možnosti přivlastnění ušlechtilé ryby.

Jednodenní povolenka s rybou - DIRKY
Její držitel si může ponechat 4 ks lososovité ryby a musí se řídit rybářským řádem stanoveným pro lov na DIRKÁCH viz. Rybářský řád - DIRKY na našich stránkách.

Povolenka Noční rybolov
Možnost nočního rybolovu v měsících květen, červen, červenec, srpen a září. V návaznosti na denní povolenku cena nočního rybolovu 150,- Kč. Samostatná noc 200,- Kč. Doba nočního rybolovu od 23.00 až do 8.00 hod. následujícího dne. Zájem o noční rybolov je nutné nahlásit v den lovu nejpozději do 22.00.

Sezónní povolenka chyť a pusť
- Platnost povolenky od 1.4. do poloviny října (v návaznosti na zahájení pstruhové sezóny).
- Rybolov je provozován pouze formou chyť a pusť (je možno se domluvit na odkupu ryby).
- Pro tuto povolenku platí rybářský řád pro sportovní revír "OBORSKÝ RYBNÍK" Černá Hora viz. naše stránky.
- Povolenka se nevztahuje na noční rybolov a je nepřenosná.
- Povolenku lze koupit pouze na revíru u obsluhy (doporučuji předem zavolat na : 728 426 755, 3x foto jako na OP).

K povolence je možno za poplatek 100,- Kč přikoupit chytání na třetí udici.

Ryby nad limit povolenek je možno zakoupit dle aktuálního ceníku u obsluhy sportovního revíru. Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší nebo maximální stanovené délky.

Amur bílý do 70 cm Kapr obecný do 60 cm
Štika obecná do 70 cm Candát obecný od 50 cm
Okoun od 35 cm Uhoř říční od 55 cm

Tato míra se měří od konce hlavy až ke konci ocasní ploutve.


Zakoupením povolenky bere lovící na vědomí, že nedílnou součástí povolenky k rybolovu jsou bližší podmínky výkonu Rybářského práva stanoveného provozovatelem sportovního revíru AZ LÍN PLUS s.r.o., které jsou uvedeny v ,,Rybářském řádu". Dále souhlasí s tím, že sportovní rybolov provádí na vlastní nebezpečí.
2007-09 © AZ Lín Plus s.r.o. webdesign jak.cz