www.rybnikcernahora.cz

Rybářský řád - AZ LÍN PLUS s.r.o.

Rybářský řád

Sportovní rybolov je povolen pouze na povolenky vydané provozovatelem sortovního revíru ,,OBORSKÝ RYBNÍK" Černá Hora obchodní společností AZ LÍN PLUS s.r.o. a smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám výkonu rybářského práva, ochrany ryb a vodních živočichů, jakož i ochrany přírody.


» Povolenka po ukončení rybolovu musí být vrácena obsluze revíru.
» Lovící provádí rybolov na vlastní nebezpečí.
» Od 1.1. do 15.6. jsou hájeny tyto druhy ryb : candát obecný,štika obecná, okoun.Celoročně je hájen jeseter a lín.
» Vodě se nesmí vracet tyto druhy ryb: karas a cejn.
» Loví se na dvě udice(pokud si lovící nezakoupí povolenku na tři pruty) s jedním návazcem s jednoháčkem bez protihrotu. Přičemž smí chytat pouze ten kdo má zakoupenou platnou povolenku pro sportovní revír ,,OBORSKÝ RYBNÍK" Černá Hora .
» Minimální vzdálenost mezi lovícími je stanovena na 3m. Lovící je povinen provádět rybolov tak, aby neomezoval v lovu ostatní rybáře.
» Je zakázáno na celém revíru rozdělávání ohňů.Mimo komerčně vyráběných grilů.(v žádném případě nesmí docházet k vypalování ploch revíru).
» Denní doba rybolovu je stanovena takto : listopad až únor 8 - 17 hod.,březen,duben,říjen 7 - 20 hod.,květen až září 5 - 23 hod.(v těchto měsících je možno chytat 24 hodin dně).
» Na místo je povoleno zavážet rybářské nářadí a potřeby ručními vozíky.
» Rybář je povinen na revíru udržovat pořádek a čistotu.Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu, nebo je odhazovat do vody a rovněž ponechávat odpadky(i zapytlované)přímo na revíru nebo v jeho okolí.
» Dravci se loví pouze na umělé nástrahy a to na jeden návazec s jednoháčkem bez protihrotu.(dva návazce mají povoleny pouze muškaři). Při přívlači je povoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být nastražen další prut.
» Při ponechání si úlovku je lovec povinen tuto skutečnost zapsat ihned do záznamu s označením délky v centimetrech.
» Ryba uložená ve vezírku se považuje za ponechanou.Je zakázáno vyměňovat ve vezírku uložené ryby za nově chycené.Není povoleno používat společných vezírků a také darovat rybu přímo u vody.Je zakázáno jakékoliv opracovávání ryb přímo na revíru.
» Při vylovení ryby je rybář povinen s ní zacházet šetrně. Při manipulaci s rybou na břehu musí být použita předem navlhčená podložka. Ryby, které nelze přivlastnit musejí být neprodleně vráceny do vody.
» Vjezd motorových vozidel do míst, kde je to zakázáno bude trestán odebráním povolenky k lovu.
» Je povoleno vnadit,zavážet nástrahy, ale lovící musí volit místo pro zavážení tak, aby neomezoval v lovu ostatní rybáře.
» Je zakázáno vnadit krví a mléčnými kaly a nedostatečně vařenými luštěninami a obilovinami.
» Je zakázáno lovit z hráze rybníka(na straně, kde je přepad).
» Jeden lovící smí obsadit pouze jedno místo k rybolovu a současně jedno místo ke stanování.
» Povinná výbava:platná povolenka,háčky bez protihrotu,vyprošťovač háčků,podběrák a podložka pod rybu.


Nedodržení jakékoliv části rybářského řádu na sportovním revíru ,,OBORSKÝ RYBNÍK" Černá Hora bude řešeno dle závažnosti přestupku domluvou nebo odebráním povolenky k lovu.


Dírky a pstruh na volné vodě

» Lovit smí pouze ten, kdo má zakoupenou platnou povolenku pro sportovní revír Oborský rybník Černá Hora.
» JE ZAKÁZÁNO VRACET LOSOSOVITÉ RYBY VODĚ.
» Lovící provádí rybolov na vlastní nebezpečí.
» Cena povolenky je 200,- Kč plus 40 Kč za každou ponechanou rybu, přičemž maximální počet přivlastněných ryb na jednu povolenku je 6 ks(její platnost v tomto okamžiku končí).
» Pokud lovící hodlá v rybolovu pokračovat je povinen si před jeho započetím zakoupit novou povolenku.
» PŘIVLASTNĚNÉ RYBY SE MUSÍ NEPRODLENĚ ZAPSAT DO POVOLENKY A ULOŽIT DO BEDÝNKY KTERÁ SLOUŽÍ PRO VIDITELNÉ ULOŽENÍ ÚLOVKŮ (bedýnka je zdarma poskytována naším revírem).
» Lov se provádí pouze na jednu udici s jedním návazcem.
» Provozní doba je stanovena od 8.00 do 16.00 hod.
» Ryby musí být šetrně usmrceny.
» Lovící a doprovod je povinen na revíru udržovat pořádek.
» Při nedodržení jakékoliv části tohoto řádu bude lovící vykázán z revíru, bude mu odebrána povolenka a úlovky propadnou revíru (toto se týká zejména evidence a uložení úlovků).


Nedodržení jakékoliv části rybářského řádu na sportovním revíru "OBORSKÝ RYBNÍK" Černá Hora bude řešeno dle závažnosti přestupku domluvou nebo odebráním povolenky k lovu.
2007-09 © AZ Lín Plus s.r.o. webdesign jak.cz